Læger uden Grænser

Hjemmeside
Læger uden Grænser er en international organisation, der arbejder de steder i verden, hvor der er allermest brug for det. Medicinsk nødhjælp ydes til ofre for konflikter, katastrofer, sygdomsepidemier, fattigdom og krig.